NinettNieuwsbladdef

Wat lezen we vandaag op p48 van Het Nieuwsblad? Een leuk artikel over de clip van Ninett. En iets doet ons vermoeden dat het niet het laatste artikel zal zijn dat over de clip zal verschijnen.