Zaterdag spelen we om 21 uur een try-out in het beste muziekcafé van België: Het Keizershof in Turnhout.
De regionale pers heeft dat nieuws ook weer opgepikt en vorige week was er ook nog een artikel over ons verschenen in de Streekkrant editie Westhoek.
Streekkrant editie Turnhout
de-streekkrant-turnhout

Streekkrant editie Westhoekde-weekkranteditiewesthoek